Γενικά για τα Προγράμματα Αναζωογόνησης.--Ευεξιας

Οργανώνονται συχνά με στόχο την

         Σωματική Ζωτικότητα,

         Συναισθηματική ισορροπία και. ......

         Νοητική διαύγεια.

  ( Ανακοινώνονται κάθε φορά)