Πραγματοποιουμε δωρεαν εβδομαδιαια  Μαθήματα ζωτικότητας & ευεξίας 

σε Κοινωνικά Κέντρα Δήμου Βόλου